Świat według Google - mapy satelitarne ciekawych miejsc, zdjęcia satelitarne: Najciekawsze mapy i zdjęcia satelitarne

Wybierz kategorię

Na skróty » Zdjęcia satelitarne miast | Opisy zawierające filmy | Ostatnio dodane | Zgłoszenia ciekawych miejsc

Losowo wybrane miejsca:

Reklamy:

Jezioro Dobczyckie, Polska

Dodano dnia 31-03-2007 / / Linki: Google Earth, Google Maps, Yahoo! Maps, Virtual Earth , Mapy Onet(Zumi) / Najbliżej położone miejsca
 
 

Powstało na Rabie w pobliżu Dobczyc. Stanowi zbiornik wody pitnej dla Krakowa.

Zbiornik Dobczycki (tzw. Jezioro Dobczyckie) - jezioro zaporowe (zbiornik retencyjny) położone w województwie małopolskim pomiędzy Myślenicami a Dobczycami, utworzone w 1986 roku poprzez spiętrzenie wód Raby przez zaporę, która ma 30 m wysokości i 617 m długości.

Zbiornik ma powierzchnię ok. 10,7 km² i pojemność całkowitą 127 mln m/3.

Decyzja o budowie Zbiornika zapadła w 1970 roku. Jego wypełnienie zostało poprzedzone wycięciem znacznych połaci lasów (70 ha), przeniesieniem miejscowości, dróg, cmentarza, szkół, zakładów.

Oddanie do użytku Zbiornika rozwiązało palący problem powodzi spowodowanych wylewami (zwłaszcza wiosennymi) rzeki Raby. Jezioro Dobczyckie dostarcza wodę pitną między innymi do pobliskiego (około 30 km) Krakowa (ponad 50% zapotrzebowania). Poniżej zbiornika funkcjonuje elektrownia wodna o mocy 2500 KW.

Obecnie dostęp do jeziora ze względów sanitarnych (pobór wody pitnej) jest zablokowany, choć planuje się na przyszłość przystosowanie akwenu do potrzeb turystycznych.

[Źródło: Wikipedia]

Podesłał: BorekLeave a Reply

Losowo wybrane miejsca:

Reklamy:

Jezioro Dobczyckie, Polska

Dodano dnia 11-02-2006 / / Linki: Google Earth, Google Maps, Yahoo! Maps, Virtual Earth , Mapy Onet(Zumi) / Najbliżej położone miejsca
 
 

[Brak zdjęć w najlepszej jakości, pozostaje czekać na pojawienie się nowych zdjęć]

Jezioro Dobczyckie - powstałe poprzez sztuczne spiętrzenie wody jezioro ładnie wkomponowało się w krajobraz i stworzyło malownicze zakątki. Brzegi zalewu mogłyby być wykorzystane w celach turystycznych i rekreacyjnych, gdyby nie fakt ustanowienia rozległej strefy ochronnej. Jednakże położone nad brzegami jeziora i porośnięte lasami mieszanymi tereny Brzezowej i Kornatki posiadają interesujące krajobrazowo trasy spacerowe oraz szlaki turystyczne, które w okresie zimowym mogą służyć do uprawiania narciarstwa biegowego. Tereny usytuowane wokół jeziora wspaniale nadają się do uprawiania turystyki konnej. Atrakcyjność tego terenu zauważona została przez mieszkańców Krakowa, którzy wybudowali wokół jeziora wiele domków letniskowych.

Zapora:

Ostateczną decyzję o budowie zapory ziemno - betonowej piętrzącej wody na rzece Rabie oraz o powstaniu zbiornika wody pitnej podjęto w 1970 roku. Budowa samej zapory oraz przygotowanie terenu przeznaczonego pod zalanie wiązało się z wysiedleniem mieszkańców oraz rozebraniem budynków, dlatego też budowę rozpoczęto w 1974 roku, a ostatecznie zakończono dopiero w 1984 roku. Sama zapora ma długość 617 m i wysokość 30,6 m. Jezioro ma powierzchnię 1065 ha, rozciągając się długości ok. 10 km, gromadzi ok. 127 mln m3 wody, o głębokości do 30 m. Pojemność użytkowa wynosi 84,7 mln m³, a powodziowa 25,8 mln m³. Powierzchnia zlewni wynosi 691 km2, natomiast powierzchnia zlewni bezpośrednio przylegającej do jeziora wynosi 50 km2, w tym użytki rolne stanowią ok. 53%, lasy 44% i osiedla ludzkie 1,6%. Poniżej zapory usytuowana jest elektrownia wodna o mocy 2500 KW, do której doprowadzana jest woda sztolnią przebiegającą w masywie skalnym prawego przyczółka zapory.

Napełnianie zbiornika wodą rozpoczęto w listopadzie 1985 roku, a już w czerwcu 1986 roku rozpoczęto pobór wody dla wodociągu krakowskiego. Ujęcie wieżowe zlokalizowane jest na lewym brzegu zbiornika powyżej zapory. Pobór gwarantowany wynosi 3,5 m3/sek. Woda pobierana jest z trzech poziomów na głębokościach: 3,55 m, 9,65 m, 15,87 m poniżej poziomu wody. Taki układ pozwala pobierać wodę z tego poziomu, na którym w danym dniu jest najczystsza. Zaznaczyć tutaj należy, iż przez większą część roku woda w zbiorniku znajduje się w I klasie czystości. Z ujęcia woda prowadzona jest do Zakładu Uzdatniania Wody w Dobczycach, gdzie jest poddawana wstępnemu ozonowaniu oraz koagulacji ze wspomaganiem. Zakład ten jest głównym dostawcą wody dla Krakowa i zaspokaja 52% potrzeb tego miasta.

(Źródło: dobczyce.pl)

Podesłał: alienpfkLeave a Reply

info