Świat według Google - mapy satelitarne ciekawych miejsc, zdjęcia satelitarne: Najciekawsze mapy i zdjęcia satelitarne

Wybierz kategorię

Na skróty » Zdjęcia satelitarne miast | Opisy zawierające filmy | Ostatnio dodane | Zgłoszenia ciekawych miejsc

Losowo wybrane miejsca:

Reklamy:

Katedra Św. Jana Chrzciciela, Wrocław, Polska

Dodano dnia 17-07-2005 / / Linki: Google Earth, Google Maps, Yahoo! Maps, Virtual Earth , Mapy Onet(Zumi) / Najbliżej położone miejsca
 
 

Pierwszy murowany kościół w miejscu obecnej katedry powstał jeszcze w połowie X w., a po roku 1000 w związku z założeniem biskupstwa został zastąpiony wiekszą budowlą przedromańską. Ta pierwsza katedra uległa zniszczeniu w czasie najazdu czeskiego w latach 30 XI w. i została odbudowana w zmienionej formie.

Budowę okazalszej, kamiennej romańskiej katedry dla biskupstwa wrocławskiego podjął na wrocławskim Ostrowiu Tumskim w 1158 biskup Walter z Mallone. Ukończono ją w 1180, a poświęcił ją biskup Żyrosław II. Z tego pierwszego okresu w muzeum archidiecezjalnym przechowywane się liczne fragmenty tamtej budowli, a w prezbiterium zachowały się pozostałości krypty.

W następnych dziesięcioleciach, w latach 1244 – 1272 biskup Tomasz I rozbudował ją o część wschodnią, prosto zamknięty chór w stylu gotyku katedralnego. W XIV wieku zbudowano, po wyburzeniu naw romańskich - za sprawą biskupa Nankiera - część zachodnią: nawę główną i zakrystię w stylu gotyku redukcyjnego. Z kolei kaplice boczne i wieża północna, wraz z hełmem, powstała w wieku XV. Ciekawostkę stanowi szersze przęsło nawy głównej katedry w miejscu dawnego romańskiego transeptu.

W 1540 roku pożar strawił dach, dzwony i hełm wieży północnej. Odbudowano go 16 lat później, ale już w stylu renesansowym; identyczny uzyskała podwyższona w tym czasie wieża południowa. W 1633 podczas walk wojsk cesarskich ze Szwedami i wojskami sasko-brandenburskimi spłonęła wieża południowa, południowa część katedry i dach zakrystii. Zniszczenia jednak odbudowano, w 1672 dobudowano barokową kaplicę Najświętszego Sakramentu, a w latach 1680-1700 - kaplicę św. Elżbiety, którą ufundował ordynariusz wrocławski kardynał Fryderyk Hessen. W następnym okresie biskup Franciszek Ludwik Neuburg ufundował (1716-24) kaplicę elektorską Bożego Ciała, a w 1749 dziekan kapituły Krzysztof Runnerch - kaplicę zmarłych.

Kolejny pożar w 1759 zniszczył hełmy wież wraz z dzwonami, dach nad nawami, zakrystia, mały chór i organy. Wszystkie zniszczenia jednak odbudowano w następnych dziesięcioleciach, a w wieku XIX dokonano przebudowy wnętrza katedry i elewacji zachodniej z przedsionkiem w stylu neogotyckim. W latach 1912 i 1926 wzniesiono nowe hełmy, z czego południowy otrzymał formy silnie uproszczone.

Biskupstwo wrocławskie w 1930 roku zostało podniesione do rangi arcybiskupstwa i metropolii, a katedra stała się archikatedrą. Piętnaście lat później, podczas oblężenia przez Armię Czerwoną twierdzy Wrocław uległo zniszczeniu aż 70% katedry. Zrujnowane zostały hełmy, dachy, sklepienia głównej nawy, spłonął ołtarz, organy i malowidła. Wstępna odbudowa trwała do 1951, kiedy 29 lipca prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński dokonał ponownego poświęcenia archikatedry.

W następnych latach trwał proces odbudowywania archikatedry i uzupełniania jej wyposażenia. Od 1968 prowadzono drugi etap - konserwację architektury zewnętrznej, rekonstrukcję dachów, kaplic, dokończenie konserwacji wnętrza. Przez wszystkie te lata obie wieże katedry straszyły płaskimi, pozbawionymi hełmów dachami. Dopiero w 1985 roku kardynał Henryk Gulbinowicz zgodził się zaakceptować projekt nowych hełmów wg propozycji architekta prof. Edmunda Małachowicza. Projekt ten uzyskał formalną akceptację służb miejskich trzy lata później i dopiero wówczas proboszcz katedry, ksiądz infułat Adam Drwięga mógł zlecić ich wykonanie. 14 sierpnia 1991 ustawiono oba siedemnastotonowe hełmy na wieżach katedry. Każdy z nich ma 40 metrów, i od tej pory obie wieże mierzą po około 100 metrów wysokości.

Podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, 31 maja 1997 odbyła się we wrocławskiej archikatedrze uroczystość koronacji obrazu "Matki Boskiej Sobieskiej", przywiezionego tu w latach 50.

(Źródło: Wikipedia)

Podesłał: Gh0stLeave a Reply

info