Mapy satelitarne Yahoo!:
Panteon, Rzym, Włochy

Panteon (gr. pantheon: pan - wszystek + theos - bóg) to w religiach politeistycznych - ogół bóstw, w sztuce starożytnej Grecji i Rzymu - świątynia poświęcona wszystkim bogom. Panteony były [...]