Mapy satelitarne Yahoo!:
Centrala kontrwywiadu angielskiego MI 5, Londyn, Anglia

Thames House - centrala kontrwywiadu angielskiego Security Service (często nazywane też Secret Service) MI 5 przy Millbank w Londynie. Security Service (lub MI5), brytyjska Służba Bezpieczeństwa [...]