Mapy satelitarne Microsoft Virtual Earth:
Pałac w Rzucewie

Pałac w Rzucewie. Na podstawie kształtu zabudowań gospodarskich, można oszacować wymiary dawnego zamku. Posadowiony był on na istniejących do dzisiaj fundamentach. Podesłał: Sj [...]