Mapy satelitarne Microsoft Virtual Earth:
Luwr (fr. Louvre, Musée du Louvre), Paryż, FRANCJA

Luwr (fr. Louvre, Musée du Louvre), Paryż, FRANCJA Luwr (fr. Louvre, Musée du Louvre), dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie muzeum sztuki. Najstarsze fragmenty Luwru pochodzą z końca XII [...]