Mapy satelitarne Microsoft Virtual Earth:
Pustynia Błędowska, POLSKA

Pustynia Błędowska - największy w Polsce obszar lotnych piasków pochodzenia fluwioglacjalnego (około 32 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Olkuskiej i Garbu Tarnogórskiego, przypominający z [...]