Mapy satelitarne Microsoft Virtual Earth:
Kościół św. Wincentego, Wrocław, Polska

Kościół św. Wincentego we Wrocławiu przy pl. Nankiera 15, obecnie greckokatolicki, został ufundowany przez Henryka Pobożnego wraz z klasztorem dla sprowadzonych z Pragi franciszkanów około [...]