Mapy satelitarne Microsoft Virtual Earth:
Kanał Elbląski, Polska

Kanał Elbląski - błędnie zwany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim, do 1945 r. znany jako Kanał Oberlandzki - żeglowna droga wodna na terenie województwa warmińsko-mazurskiego; długość 80,5 km [...]