Mapy satelitarne Microsoft Virtual Earth:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, Poznań, Polska

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe (Poznan Supercomputing and Networking Center), PCSS - jest jednostką afiliowaną przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. PCSS [...]