Mapy satelitarne Microsoft Virtual Earth:
Wieza ciśnień, Sztum, Polska

Zabytkowa wieża z 1911 roku. Jest to zapasowy rezerwuar wody dla sztumu. [...]